Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sociala rörelser, folkrätten och en ny aktiv svensk utrikespolitik

Idéen om en aktiv svensk utrikespolitik är starkt förknippad med Olof Palme och andra ledande socialdemokratiska politiker, verksamma i en tid av avkolonisering och nationella frihetsrörelser. Projektet Sociala rörelser, folkrätten och en ny aktiv svensk utrikespolitik kartlägger och analyserar övergången från en aktiv utrikespolitik som utgår från nationellt självbestämmande till en ny aktiv utrikespolitik som kretsar kring mänskliga rättigheter. Tre fallstudier företas: det svenska stödet till Solidaritet och den Polska demokratirörelsen på 1980-talet; engagemanget i kriget i Bosnien-Hercegovina på 1990-talet och framväxten av den svenska feministiska utrikespolitiken under det senaste decenniet. Genom att på ett integrerat sätt studera förändringar i Sverige och förändringar i det internationella systemet, bidrar projektet till:

1) insikter om hur Sverige förändrats som folkrättslig aktör från slutet av 70-talet fram till idag

2) den internationella diskussionen om sociala rörelsers roll i folkrättens och de mänskliga rättigheternas utveckling, samt

3) den internationella debatten om 70-talets rättighetsrevolution och dess inverkan på folkrätten.

 

 

 

The following researcher are involved in this project

Leila Brännström

rwi

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

       Storagråbrödersgatan 17B

       221 05 Lund
       +46 46 222 12 00
      www.rwi.lu.se