Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Human rights in Swedish upper secondary schools

Mitt avhandlingsprojektet syftar till att ge kännedom om den svenska gymnasieskolans undervisning om mänskliga rättigheter. Jag undersöker skolan som institutionell rättighetsaktör och hur mänskliga rättigheter beskrivs och förstås i läroplaner, läromedel och andra typer av undervisningsmaterial, samt av lärare och elever själva.

Effective start/end date    2014/09/01 → 2018/12/31

 

Look in Lucris

THE FOLLOWING RESEARCHERS ARE INVOLVED IN THIS PROJECT

rwi

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

       Storagråbrödersgatan 17B

       221 05 Lund
       +46 46 222 12 00
      www.rwi.lu.se